Akt poświadczenia dziedziczenia

Wymagane dokumenty:

 • dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania),
 • adres  miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili śmierci,
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • zaświadczenie o numerze PESEL zmarłego,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa spadkobierców zamężnych/żonatych, wdowy/wdowca,
 • odpis skrócony aktu urodzenia spadkobierców, którzy są panną/kawalerem,
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkobiercy, jeśli któryś nie żyje,
  (jeżeli zmarły spadkobierca pozostawił dzieci to ich odpisy skrócone aktu urodzenia/małżeństwa),
 • testament jeśli zmarły pozostawił,
 • numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, które wchodzą w skład spadku po zmarłym.

Dane kontaktowe

Notariusze spółka cywilna

ul. Dąbrówki 102/10
80-034 Gdańsk

tel. / fax: 58 301 93 58
tel. kom.: 508 292 092 / 798 382 839
e-mail: kancelaria@wierucka.pl
pon. - cz.: 9:00 - 17:00
pt.: 9:00 - 16:00

W sobotę po wcześniejszym ustaleniu.
Inne terminy możliwe po ustaleniu telefonicznym.