Darowizna działki, domu

Wymagane dokumenty:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia np.: wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, ustrój majątkowy małżeński),
 • aktualna wartość rynkowa nieruchomości,
 • termin wydania,
 • informacja, czy jest to pierwsza darowizna pomiędzy stronami w ciągu ostatnich 5 lat „podatkowych”,
 • informacja czy w związku z darowizną ma zostać ustanowiona służebność,
 • informacja czy darowizna ma zostać zwolniona z zaliczenia na poczet schedy spadkowej zgodnie z art. 1039 § 1 Kodeksu Cywilnego,
 • informacja czy w budynku mieszkalnym jest ktoś zameldowany,
 • informacja o tym, czy działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeśli tak to co on przewiduje),
 • wypis z rejestru gruntów do celów informacyjnych, a w przypadku gdy dla działki będzie zakładana nowa księga wieczysta to zamiast niego wypis wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, przeznaczone do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
 • informacja, czy działka gruntu posiada dostęp do drogi publicznej,
 • opis budynku: czy został zgłoszony do użytkowania, liczba kondygnacji, powierzchnia użytkowa, czy jest podpiwniczony

Dane kontaktowe

Notariusze spółka cywilna

ul. Dąbrówki 102/10
80-034 Gdańsk

tel. / fax: 58 301 93 58
tel. kom.: 508 292 092 / 798 382 839
e-mail: kancelaria@wierucka.pl
pon. - cz.: 9:00 - 17:00
pt.: 9:00 - 16:00

W sobotę po wcześniejszym ustaleniu.
Inne terminy możliwe po ustaleniu telefonicznym.