Dożywocie

Wymagane dokumenty:

  • numer księgi wieczystej,
  • podstawa nabycia np.: wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,
  • dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, ustrój majątkowy małżeński),
  • aktualna wartość rynkowa nieruchomości,
  • termin wydania,
  • informacja o osobach zameldowanych,
  • gdy przedmiotem umowy jest działka/dom: informacja o tym, czy działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeśli tak to co on przewiduje); wypis z rejestru gruntów do celów informacyjnych, w przypadku gdy dla działki będzie zakładana nowa księga wieczysta to zamiast niego wypis wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, przeznaczone do dokonywania wpisów w księdze wieczystej; opis budynku (liczba kondygnacji, powierzchnia użytkowa, czy jest podpiwniczony).

Dane kontaktowe

Marta Wierucka, Paweł Formella
Notariusze spółka cywilna

ul. Dąbrówki 102/10
80-034 Gdańsk

tel. / fax: 58 301 93 58
tel. kom.: 508 292 092 / 798 382 839
e-mail: kancelaria@wierucka.pl
pon. - pt.: 9:00 - 17:00

W sobotę po wcześniejszym ustaleniu.
Inne terminy możliwe po ustaleniu telefonicznym.