Dział spadku

Wymagane dokumenty:

 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, ustrój majątkowy małżeński),
 • informacja czy dział spadku jest częściowy czy całkowity,
 • składniki majątku podlegające działowi,
 • określenie sposobu podziału masy spadkowej (komu ma przypaść dany przedmiot, czy w całości, czy w udziałach i w jakiej wysokości),
 • określenie, czy podział masy spadkowej przeprowadzany jest ze spłatą/dopłatą na rzecz którejś ze stron,
 • aktualna wartość rynkowa każdego z przedmiotów umowy,
 • termin wydania,
 • numery ksiąg wieczystych
 • informacja o osobach zameldowanych w mieszkaniu/budynku mieszkalnym,
 • w przypadku, gdy w skład spadku wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bez założonej księgi wieczystej – zaświadczenie ze spółdzielni,
 • w przypadku, gdy w skład spadku wchodzi działka/dom – informacja o tym, czy działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeśli tak to co on przewiduje); wypis z rejestru gruntów do celów informacyjnych, w przypadku gdy dla działki będzie zakładana nowa księga wieczysta to zamiast niego wypis wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, przeznaczone do dokonywania wpisów w księdze wieczystej; opis budynku (liczba kondygnacji, powierzchnia użytkowa, czy jest podpiwniczony).

Dane kontaktowe

Marta Wierucka, Paweł Formella
Notariusze spółka cywilna

ul. Dąbrówki 102/10
80-034 Gdańsk

tel. / fax: 58 301 93 58
tel. kom.: 508 292 092 / 798 382 839
e-mail: kancelaria@wierucka.pl
pon. - pt.: 9:00 - 17:00

W sobotę po wcześniejszym ustaleniu.
Inne terminy możliwe po ustaleniu telefonicznym.