Podział majątku małżonków

Wymagane dokumenty:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości np.: wypis aktu notarialnego, przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania),
 • umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową lub orzeczenie o separacji lub rozwodzie,
 • składniki majątku podlegające podziałowi,
 • informacja czy podział majątku jest częściowy czy całkowity,
 • określenie sposobu podziału majątku (komu ma przypaść dany przedmiot, czy w całości, czy w udziałach i w jakiej wysokości),
 • określenie, czy podział majątku przeprowadzany jest ze spłatą/dopłatą na rzecz którejś ze stron,
 • informacja o nakładach z majątku wspólnego na majątki osobiste,
 • informacja o nakładach z majątków osobistych na majątek wspólny,
 • wartość środków zgromadzonych na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkontach każdego z małżonków, o których mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • aktualna wartość rynkowa każdego z przedmiotów umowy,
 • termin wydania,
 • informacja czy w mieszkaniu/budynku mieszkalnym jest ktoś zameldowany,
 • w przypadku gdy w skład majątku wchodzi dom – opis budynku (czy został zgłoszony do użytkowania, liczba kondygnacji, powierzchnia użytkowa, czy jest podpiwniczony).

Dane kontaktowe

Notariusze spółka cywilna

ul. Dąbrówki 102/10
80-034 Gdańsk

tel. / fax: 58 301 93 58
tel. kom.: 508 292 092 / 798 382 839
e-mail: kancelaria@wierucka.pl
pon. - cz.: 9:00 - 17:00
pt.: 9:00 - 16:00

W sobotę po wcześniejszym ustaleniu.
Inne terminy możliwe po ustaleniu telefonicznym.