Protokół spółki

Wymagane dokumenty:

Zmiana umowy / statutu

 • numer KRS Spółki, której umowa/statut ma być zmieniona,
 • ostatni tekst jednolity umowy/statutu Spółki,
 • opis zmian w umowie/statucie Spółki.
 • określenie, czy Zgromadzenie zostało formalnie zwołane.
 • w przypadku spółki JAWNEJ / PARTNERSKIEJ / KOMANDYTOWEJ – dane
  Wspólników, to jest: (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, ustrój
  majątkowy małżonki, nr dowodu osobistego lub paszportu i data ważności, PESEL,
  adres zamieszkania), a w przypadku w przypadku jeśli stroną umowy ma być osoba
  prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi.

 

Rozwiązanie spółki

 • numer KRS Spółki, której umowa/statut ma zostać rozwiązana,
 • ostatni tekst jednolity umowy/statutu Spółki,
 • dane likwidatorów, chyba że rozwiązanie Spółki nastąpi bez przeprowadzenia
  postępowania likwidacyjnego.
 • określenie, czy Zgromadzenie zostało formalnie zwołane.

Dane kontaktowe

Marta Wierucka, Paweł Formella
Notariusze spółka cywilna

ul. Dąbrówki 102/10
80-034 Gdańsk

tel. / fax: 58 301 93 58
tel. kom.: 508 292 092 / 798 382 839
e-mail: kancelaria@wierucka.pl
pon. - pt.: 9:00 - 17:00

W sobotę po wcześniejszym ustaleniu.
Inne terminy możliwe po ustaleniu telefonicznym.