Służebność

Wymagane dokumenty:

  • numer księgi wieczystej,
  • podstawa nabycia np.: wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,
  • dane osobowe  osoby ustanawiającej służebność oraz osoby uprawnionej z tytułu służebności  osobistej (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, ustrój majątkowy małżeński), a w przypadku gdy służebność ustanawia osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres,
  • określenie rodzaju służebności, np.: przejazdu, przechodu, przesyłu, mieszkania; treść służebności oraz sposób jej wykonywania,
  • określenie, czy służebność jest odpłatna, czy nieodpłatna,
  • określenie, czy służebność zostanie ustanowiona na czas określny czy nieokreślony.

Dane kontaktowe

Notariusze spółka cywilna

ul. Dąbrówki 102/10
80-034 Gdańsk

tel. / fax: 58 301 93 58
tel. kom.: 508 292 092 / 798 382 839
e-mail: kancelaria@wierucka.pl
pon. - cz.: 9:00 - 17:00
pt.: 9:00 - 16:00

W sobotę po wcześniejszym ustaleniu.
Inne terminy możliwe po ustaleniu telefonicznym.