Sprzedaż działki, domu

Wymagane dokumenty:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia np.: wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, ustrój majątkowy małżeński, a w przypadku osób prawnych (lub innych podmiotów) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres),
 • aktualna wartość rynkowa nieruchomości,
 • termin i sposób zapłaty, informacja o wpłaconym zadatku/zaliczce,
 • termin wydania,
 • nr rachunku bankowego sprzedających,
 • zaświadczenie, że w budynku mieszkalnym nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie o tym, czy działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeśli tak to stwierdzające przeznaczenie gruntu) albo decyzja o warunkach zabudowy,
 • zaświadczenie wydane przez Starostę lub Prezydenta Miasta, że działka nie jest lasem w rozumieniu ustawy o lasach,
 • wypis z rejestru gruntów do celów informacyjnych, a w przypadku gdy dla działki będzie zakładana nowa księga wieczysta to zamiast niego wypis wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, przeznaczone do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
 • informacja, czy działka gruntu posiada dostęp do drogi publicznej,
 • dokument potwierdzający oddanie budynku do użytkowania,
 • opis budynku (liczba kondygnacji, powierzchnia użytkowa, czy jest podpiwniczony),
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości,
 • umowa kredytowa oraz dokumenty z banku do ustanowienia hipoteki, jeżeli zapłata całości lub część ceny sprzedaży następuje z kredytu bankowego.

Dane kontaktowe

Marta Wierucka, Paweł Formella
Notariusze spółka cywilna

ul. Dąbrówki 102/10
80-034 Gdańsk

tel. / fax: 58 301 93 58
tel. kom.: 508 292 092 / 798 382 839
e-mail: kancelaria@wierucka.pl
pon. - pt.: 9:00 - 17:00

W sobotę po wcześniejszym ustaleniu.
Inne terminy możliwe po ustaleniu telefonicznym.