Umowa przedwstępna

Wymagane dokumenty:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia np.: wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, ustrój majątkowy małżeński, a w przypadku jeśli stroną umowy ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres),
 • aktualna wartość rynkowa przedmiotu umowy,
 • termin i sposób zapłaty, informacja o wysokości zadatku/zaliczki,
 • termin wydania,
 • nr rachunku bankowego sprzedających,
 • termin zawarcia umowy przyrzeczonej,
 • w przypadku zabudowanej działki – opis budynku (czy został zgłoszony do użytkowania, liczba kondygnacji, powierzchnia użytkowa, czy jest podpiwniczony),
 • informacja o osobach zameldowanych,
 • w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bez założonej księgi wieczystej – zaświadczenie ze spółdzielni,
 • informacja czy ma zostać złożony wniosek do działu III księgi wieczystej o wpis roszczenia z umowy przedwstępnej.

Dane kontaktowe

Marta Wierucka, Paweł Formella
Notariusze spółka cywilna

ul. Dąbrówki 102/10
80-034 Gdańsk

tel. / fax: 58 301 93 58
tel. kom.: 508 292 092 / 798 382 839
e-mail: kancelaria@wierucka.pl
pon. - pt.: 9:00 - 17:00

W sobotę po wcześniejszym ustaleniu.
Inne terminy możliwe po ustaleniu telefonicznym.