Darowizna mieszkania

Wymagane dokumenty:

  • numer księgi wieczystej,
  • podstawa nabycia np.: wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, ustrój majątkowy małżeński),
  • aktualna wartość rynkowa mieszkania,
  • termin wydania,
  • informacja, czy jest to pierwsza darowizna pomiędzy stronami w ciągu ostatnich 5 lat „podatkowych”,
  • informacja czy w związku z darowizną ma zostać ustanowiona służebność,
  • informacja czy darowizna ma zostać zwolniona z zaliczenia na poczet schedy spadkowej zgodnie z art. 1039 § 1 Kodeksu Cywilnego,
  • informacja o osobach zameldowanych,
  • w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bez założonej księgi wieczystej: zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej i informacja czy ma zostać założona księga wieczysta.

Dane kontaktowe

Marta Wierucka, Paweł Formella
Notariusze spółka cywilna

ul. Dąbrówki 102/10
80-034 Gdańsk

tel. / fax: 58 301 93 58
tel. kom.: 508 292 092 / 798 382 839
e-mail: kancelaria@wierucka.pl
pon. - pt.: 9:00 - 17:00

W sobotę po wcześniejszym ustaleniu.
Inne terminy możliwe po ustaleniu telefonicznym.