Opłaty

Opłaty sądowe

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych notariusz pobiera opłaty sądowe osobno od wpisu do każdej księgi wieczystej.

 

Opłaty sądowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynoszą:
Wniosek o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych 200 złotych
 • wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności;
 • wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
 • wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
 • wpis praw osobistych i roszczeń;
 • wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych (służebności, użytkowania);
150 złotych
 • założenie księgi wieczystej;
 • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
 • odłączenie nieruchomości lub jej części;
 • sprostowanie działu I-O;
 • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 • dokonanie innych wpisów.
100 złotych
Od wniosku o wykreślenie pobiera się połowę opłaty należnej
od wniosku o wpis.

Opłaty notarialne

Wysokość wynagrodzenia notariusza za dokonanie czynności notarialnej (taksa notarialna) ustalana jest każdorazowo przez notariusza z Klientem, przy czym nie może być ona większa, aniżeli stawka maksymalna określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

 

Maksymalne stawki taksy notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego wynoszą:
Wartość przedmiotu czynności notarialnej taksa
do 3 000 zł 100 złotych
powyżej 3 000 zł do 10 000 zł 100 zł
+ 3% od nadwyżki
powyżej 3 000 zł
powyżej 10 000 zł do 30 000 zł 310 zł
+ 2% od nadwyżki
powyżej 10 000 zł
powyżej 30 000 zł do 60 000 zł 710 zł
+ 1% od nadwyżki
powyżej 30 000 zł
powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł 1 010 zł
+ 0,4% od nadwyżki
powyżej 60 000 zł
powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł 4 770 zł
+ 0,2% od nadwyżki
ponad 1 000 000 zł
powyżej 2 000 000 zł 6770 zł
+ 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 nie więcej niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty. Są to:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od spadków i darowizn
 • opłata sądowa

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź – w przypadku czynności mniej zawiłych – telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Dane kontaktowe

Notariusze spółka cywilna

ul. Dąbrówki 102/10
80-034 Gdańsk

tel. / fax: 58 301 93 58
tel. kom.: 508 292 092 / 798 382 839
e-mail: kancelaria@wierucka.pl
pon. - cz.: 9:00 - 17:00
pt.: 9:00 - 16:00

W sobotę po wcześniejszym ustaleniu.
Inne terminy możliwe po ustaleniu telefonicznym.