Sprzedaż / zamiana mieszkania

Wymagane dokumenty:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia np.: wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, ustrój majątkowy małżeński, a w przypadku osób prawnych (lub innych podmiotów) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres),
 • aktualna wartość rynkowa mieszkania,
 • termin i sposób zapłaty, informacja o wpłaconym zadatku/zaliczce,
 • termin wydania,
 • nr rachunku bankowego sprzedających,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
 • w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bez założonej księgi wieczystej: zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej i informacja czy ma zostać założona księga wieczysta,
 • umowa kredytowa oraz dokumenty z banku do ustanowienia hipoteki, jeżeli zapłata całości lub część ceny sprzedaży następuje z kredytu bankowego.

Dane kontaktowe

Notariusze spółka cywilna

ul. Dąbrówki 102/10
80-034 Gdańsk

tel. / fax: 58 301 93 58
tel. kom.: 508 292 092 / 798 382 839
e-mail: kancelaria@wierucka.pl
pon. - cz.: 9:00 - 17:00
pt.: 9:00 - 16:00

W sobotę po wcześniejszym ustaleniu.
Inne terminy możliwe po ustaleniu telefonicznym.