Umowa majątkowa małżeńska (Intercyza)

Wymagane dokumenty:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli małżeństwo zostało już zawarte (umowę można zawrzeć również przed zawarciem małżeństwa),
  • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania),
  • informacja czy strony chcą wspólność ustawową rozszerzyć, ograniczyć, ustanowić rozdzielność majątkową (intercyza) lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków?

Dane kontaktowe

Notariusze spółka cywilna

ul. Dąbrówki 102/10
80-034 Gdańsk

tel. / fax: 58 301 93 58
tel. kom.: 508 292 092 / 798 382 839
e-mail: kancelaria@wierucka.pl
pon. - cz.: 9:00 - 17:00
pt.: 9:00 - 16:00

W sobotę po wcześniejszym ustaleniu.
Inne terminy możliwe po ustaleniu telefonicznym.